Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 30 października 2022 r.  czekamy na przesłanie artykułów lub rozdziałów do monografii pokonferencyjnej, zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi w zakładce Publikacja. Szczegółowych informacji udziela dr hab. Aleksandra Skrabacz,
e-mail: aleksandra.skrabacz@wat.edu.pl
Materiały do publikacji prosimy przesyłać na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Organizatorzy konferencji.

Kto jest kim w MEiN - Portal edukacyjny Perspektywy

Planuje się opublikowanie:

  • recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (70 pkt.);
  • międzynarodowej, recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki [80 pkt.].

Termin nadsyłania prac: 30 października 2022 r

Uprzejmie prosimy o dostosowanie przesyłanych prac do wymagań edytorskich.