Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO”
ZK-OL-RAT Oświęcim 2022

PATRONAT HONOROWY:

Decyzja Wojewody Mazowieckiego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.plWojewoda Mazowiecki
Konstanty RADZIWIŁŁ

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Szef Obrony Cywilnej Kraju
nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK


PATRONAT NAUKOWY:

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI, prof. AP

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT


PATRONAT SAMORZĄDOWY:

Starosta Chojnicki
Marek SZCZEPAŃSKI
Starosta Oświęcimski
Andrzej SKRZYPIŃSKI
Starosta Słupski
Paweł LISOWSKI

PATRONAT WOJSKOWY:

Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
gen. bryg. Leopolda Okulickiego
płk Marcin SIUDZIŃSKI