Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 30 października 2022 r.  czekamy na przesłanie artykułów lub rozdziałów do monografii pokonferencyjnej, zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi w zakładce Publikacja. Szczegółowych informacji udziela dr hab. Aleksandra Skrabacz,
e-mail: aleksandra.skrabacz@wat.edu.pl
Materiały do publikacji prosimy przesyłać na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej.

Organizatorzy konferencji.


Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO”
ZK-OL-RAT Oświęcim 2022

Konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej
w Oświęcimiu w dniach 22-24.06.2022.

W drugim dniu obrad zaplanowano sesję wyjazdową, nad zalew Imielin, w czasie której Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przedstawi metody działania w zakresie ratownictwa wodnego, a firma Roto-Tech Sp. z o.o.  zaprezentuje profesjonalne łodzie ratownicze dedykowane dla służb ratowniczych.

Serdecznie zapraszam do rejestracji i udziału w konferencji.

TERMIN:

22-24 czerwca 2022 r.

MIEJSCE:

Małopolska Uczelnia Państwowa

im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ul. Maksymiliana Kolbego 8

32-600 Oświęcim

ADRESACI:

szerokie grono teoretyków i praktyków reprezentujących administrację publiczną, środowiska naukowe i akademickie, służby ratownicze publiczne i komercyjne,

organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, krajowe i zagraniczne.

CELE:

 • wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego, ukierunkowanego zwłaszcza na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych prowadzonych w różnych środowiskach naturalnych, społecznych i zawodowych;
 • prezentacja i dyskusja nad aktualnymi wynikami badań naukowych prowadzonych przez różne ośrodki akademickie, zgodnie z tematyką konferencji;
 • integracja środowisk naukowych i zawodowych umożliwiająca wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami konferencji;
 • nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz branżowej w wymiarze krajowymi i zagranicznym;
 • prezentacja aktualnych wyników badań naukowych oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych;
 • wskazanie nowych obszarów badawczych wymagających wieloaspektowej eksplanacji naukowej.

OBSZARY TEMATYCZNE:

 • teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego realizowanego na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa,
  ze szczególnym uwzględnieniem województw, powiatów i gmin;
 • wyzwania w zakresie ochrony ludności w uwarunkowaniach pandemicznego i post-pandemicznego funkcjonowania państwa i społeczeństwa;
 • problemy zapewnienia bezpieczeństwa ludności wobec narastającego zagrożenia wojennego;
 • międzynarodowe implikacje współpracy i współdziałania w obliczu zagrożeń wojennych, hybrydowych, ekologicznych i społecznych;
 • wojskowe wsparcie władz i ludności w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
 • praktyczny wymiar prowadzenia działań ratowniczych w obszarze medycznym i wodnym, z wykorzystaniem bazy medycznej i wodnej;
 • interdyscyplinarny charakter działań ratowniczych, warunkujący skuteczne i efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków,
  będących w dyspozycji publicznych, prywatnych i pozarządowych podmiotów ratowniczych.

FORMA:

 • konferencja planowana jest:
  • w formie stacjonarnej – w oparciu o bazę dydaktyczną Małopolskiej Uczelni Państwowej;
  • wyjazdowej – nad zalewem w Imielinie;
 • w przypadku niekorzystnej sytuacji pandemicznej istnieje możliwość wykorzystania aplikacji Microsoft Teams;
 • zakłada się długość referatów 10 – 15 minut w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim i słowackim.