KOMITET HONOROWY:

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Piotr BOREK Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prof. dr hab. Myroslav KOVALLviv State University of Life Safety

prof. dr Petro VOLIANSKYIInstitute of Public Administration and Research in Civil Protection in Kijev

dr hab. inż. Zbigniew OSADOWSKI, prof. AP Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Juliusz PIWOWARSKI, prof. APEIRONWyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

doc. eng. Jiří POKORNÝ Vysoká škola báňská – Technická Univerzita v Ostravě

dr Marek CHAMOT, prof. WSGWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr Jacek DEMBIŃSKI, prof. WSEWSWyższa Szkoła Edukacja W Sporcie w Warszawie

dr Sonia GRYCHTOŁ, prof. MUP Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu

dr Marta KAPUSTA, prof. PUZ Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Robert BORKOWSKI, prof. AKAkademia Krakowska w Krakowie – Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Alina GÓRNIOK-NAGLIK, prof. MUP Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego

dr hab. Aleksandra SKRABACZ, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego

prof. doc. dr hab. Vasyl POPOVYCHUniversity of Life Safety in Lviv

prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREKWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZOAkademia Kaliska w Kaliszu

prof. dr hab. Olga WASIUTAUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKIWyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Janusz ZUZIAKUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

prof. dr Volodymyr SYDORENKOInstitute of Public Administration and Research in Civil Protection in Kijev

prof. dr Anna TERENTIEVA Institute of Public Administration and Research in Civil Protection in Kijev

dr. h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko, PhD., MBA, LLM, honor. prof. mult. President of the European institute of further education in Slovak Republic

bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKIKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

mł. kpt. dr hab. UFU Oksana TELAK Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

dr hab. Lech CHOJNOWSKI, prof. APAkademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Andrzej URBANEK, prof. APAkademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. AP Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Adrian SIADKOWSKI, prof. WSB Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Jerzy TELAK, prof. WSEWSWyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

dr hab. Przemysław WYWIAŁ, prof. UPUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

doc. eng. Vilém ADAMEC Vysoká škola báňská – Technická Univerzita v Ostravě

doc. eng. Marek SMETANA Vysoká škola báňská – Technická Univerzita v Ostravě

nadbryg. dr inż. Adam KONIECZNYZastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

bryg. dr inż. Sławomir KUKFISZZastępca Dyrektora Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

dr inż. Bogdan ĆWIKWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr inż. Krzysztof ROGOWSKI Akademia Pomorska w Słupsku

ppłk dr Bartosz KOZICKI Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBELWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Dominik CHMIELWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr Milena DOMASIEWICZPaństwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach

dr Sylwia KOSZNIK-BIERNACKAAkademia Pomorska w Słupsku

dr Wawrzyniec KOWALSKIWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Natalia MOCHWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Michalina PIETREKAkademia Pomorska w Słupsku

dr Justyna STOCHAJWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Izabela SZKURŁATAkademia Pomorska w Słupsku

ppłk Tomasz MARDAUS Dowódca 112 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Oświęcimiu

mgr inż. Yevhen LYTVYNOVSKYIInstitute of Public Administration and Research in Civil Protection in Kijev

mgr inż. Stanisław RĘCŁAWOWICZDyrektor Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

mgr Waldemar FUSCH – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupsku

KOMITET ORGANIZACYJNY:

lic. Weronika GÓRALSKA – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Łukasz KOMINEK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

lic. Alicja KUCZYŃSKA Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

dr eng. Lenka BRUMAROVÁ Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita v Ostravě

dr Łukasz CZEKAJUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Dariusz GREGORCZYKUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

dr Katarzyna KRUCZEK Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu

por. Rafał GUMIENNY112 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Oświęcimiu

mgr Grzegorz DIEMIENTIEW Akademia Pomorska w Słupsku

mgr Waldemar FUSCH – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupsku

mgr Piotr ŚWINDER – Akademia Pomorska w Słupsku

mgr Patryk TOCZYŃSKI – Akademia Pomorska w Słupsku

mgr Żaneta ZAJĄC – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Andrzej ZIARKO – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Jarosław ZWIERZYNA – Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu

eng. Petr BERGLOWIEC – Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita v Ostravě

lic. Patrycja JAKUBOWSKAWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

lic. Damian SZAFRANEKWojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Julia WIERUCKA – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie